Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

(KHẨN) THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT NGHIỆM COVID-19 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN THAM GIA THANH TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Phòng Thanh Tra

Administrator
Kính gửi: Trưởng các Điểm thi THPT 2021, Thành viên tham gia thanh tra Kỳ thi TN THPT Năm 2021.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc xét nghiệm Covid-19 đối với thành viên tham gia Thanh tra Kỳ thi TN THPT năm 2021 ngày 03/7/2021.

(Đính kèm: công văn số 2208/KH-UBND ngày 01/7/2021 của UBND TP, Thông báo số 236/TB-TTr ngày 02/7/2021 của Thanh tra Sở) Tác giả: admin; Nguồn tin: Thanh tra SởTải file đính kèm tại đây (jpg)

Tải file đính kèm tại đây (jpg)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

  • File name: 0-khan--thong-bao-ve-viec-xet-nghiem-covid-19-doi-v.jpg (4.1 Kb)
    Download
  • File name: 1-khan--thong-bao-ve-viec-xet-nghiem-covid-19-doi-v.pdf (7.88 Mb)
    Download