Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

(KHẨN) HƯỚNG DẪN THAM GIA TẬP HUẤN THANH TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 VÀ LÀM BÀI KHẢO SÁT SAU TẬP HUẤN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN - Thanh tra Sở

Administrator
Kính gửi các Trường Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các Trường THPT Công lập, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, đơn vị có liên quan, Thành viên tham gia Đoàn thanh tra kỳ thi TN THPT Nằm 2021.

    Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Trưởng Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng Trường THPT Công lập, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, đơn vị có liên quan (theo danh sách) chuẩn bị theo hướng dẫn, hoàn thành hạn cuối và kiểm tra kết nối, chạy thử vào 14h00 Thứ Ba, ngày 29 tháng 6 năm 2021.

    Chi tiết theo file đính kèm!

 

    Mọi vấn đề có liên quan, đề nghị liên hệ:

    - Về công tác Thanh tra:

    + Ông Võ Phi Long - Chuyên viên, 090 8944 502, email: [email protected];

    + Ông Phạm Ngọc Chỉnh - Chuyên viên, 078 9848 942, email: [email protected];

    - Về Hạ tầng kỹ thuật:

    + Ông Đặng Minh Thông - Chuyên viên TTTT&CTGD, 028 38 291 875, email: [email protected].

Tác giả: admin; Nguồn tin: Thanh tra Sở

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (xls)

Tải file đính kèm tại đây (xls)

  • File name: 0-khan--huong-dan-tham-gia-tap-huan-thanh-tra-ky-th.pdf (3.26 Mb)
    Download
  • File name: 1-khan--huong-dan-tham-gia-tap-huan-thanh-tra-ky-th.pdf (2.05 Mb)
    Download
  • File name: 2-khan--huong-dan-tham-gia-tap-huan-thanh-tra-ky-th.xls (4.6 Kb)
    Download