Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Văn bản

Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
09:43, 12/07/2020
pdf
1087.7Kb
Kế hoạch 90 /KH-THPT.TL
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG Năm học 2019 – 2020
09:14, 12/07/2020
doc
180.0Kb
Luật 43/2019/QH14
LUẬT GIÁO DỤC Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
09:12, 12/07/2020
pdf
671.4Kb
Bồi dưỡng thương xuyên 17/2019/TT-BGDĐT
Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
09:09, 12/07/2020
pdf
423.7Kb
Kế hoạch 89 /KH-THPT.TL
Kế hoạch năm học 2019 - 2020
08:52, 12/07/2020
docx
96.2Kb
Kế hoạch 74/KH
Kế hoạch năm học 2018 -2019
15:39, 08/10/2018
docx
96.6Kb
Total: 6