Bài giảng video HỢP CHẤT SẮT (Hoá học - Khối 12)

Bài giảng video HỢP CHẤT SẮT (Hoá học - Khối 12)

Bài giảng powerpoint "HỢP CHẤT CỦA SẮT" (Bài 32 - Hoá học 12 - chương trình Cơ bản) được thực hiện bởi Tổ Hoá Học, Trường THPT Thạnh Lộc - Quận 12, TP.HCM.

2389/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Tổ bộ môn

Bài giảng video HỢP CHẤT SẮT (Hoá học - Khối 12)
09/04/2020, 08:34:35 AM , Post by Tạ Duy Quỳnh
Bài giảng powerpoint "HỢP CHẤT CỦA SẮT" (Bài 32 - Hoá học 12 - chương trình Cơ bản) được thực hiện bởi Tổ Hoá Học, Trường THPT Thạnh Lộc - Quận 12, TP.HCM.

Các em click vào đường dẫn chia sẻ đến youtube để xem video bài giảng.

https://youtu.be/sBny7Xq5W_k