DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

103399/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Thông tin - tin tức

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2018 - 2019
28/07/2018, 10:53:10 AM , Post by Administrator

THÔNG BÁO

1. 07giờ00 ngày 08/08/2018 (thứ tư) học sinh khối 10 tập trung về trường

     sinh hoạt hè (đồng phục thể dục).

2. 07giờ00 ngày 13/08/2018 (thứ hai) học sinh cả 3 khối 10, 11, 12 tập trung

     về trường nhận lớp và sinh hoạt với GVCN (đồng phục trường).

3. Ngày 18/8/2018 (Thứ bảy) học sinh xem thời khóa biểu trên trang Web của

    trường hoặc bảng thông báo tại truờng

4. Ngày 20/8/2018 (Thứ hai) học sinh cả 3 khối 10, 11, 12 học theo TKB

        XEM DANH SÁCH LỚP KHỐI 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

           

Bài viết khác:

Total: 28542