Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Thông tin - tin tức

18/06/2019, 12:00:00 PM

- Thời gian khai mạc: Từ 8 giờ ngày 19/6/2019- Thời gian tập huấn: Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 06 năm 2019 + Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00; Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 (6 buổi).- Địa điểm: Khu E Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, số 320 Đường Trần Bình Trọng Q.5- Đối tượng: Giáo viên giáo dục thể chất các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

Chi tiết

Total: 28628