Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh tin tức

12/06/2020, 12:00:00 PM

Nhằm báo cáo, rút kinh nhiệm các hoạt động đã thực hiện và triển khai nhiệm vụ tiếp theo của năm học 2019-2020. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp giao ban Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non (Lần 3).

Chi tiết

Total: 3101