Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài (đợt 62) - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài (đợt 62) - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

1339/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thư mời

Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài (đợt 62) - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD
13/01/2020, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 4318