Mời tham dự Lễ khai mạc Hội thi Thể dục Aerobic – Thể dục Cổ động năm 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

Mời tham dự Lễ khai mạc Hội thi Thể dục Aerobic – Thể dục Cổ động năm 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

1419/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thư mời

Mời tham dự Lễ khai mạc Hội thi Thể dục Aerobic – Thể dục Cổ động năm 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng
10/07/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 4268