Kính gửi: Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, - Đồng chí Phụ trách công tác đảng vụ trực thuộc các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. - VP Đảng Ủy

Kính gửi: Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, - Đồng chí Phụ trách công tác đảng vụ trực thuộc các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. - VP Đảng Ủy

Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.
919/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thư mời

Kính gửi: Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, - Đồng chí Phụ trách công tác đảng vụ trực thuộc các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. - VP Đảng Ủy
10/01/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator
Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.

Bài viết khác:

Total: 4041