Hội nghị giao ban công tác tài chính và Công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT Công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC

Hội nghị giao ban công tác tài chính và Công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT Công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC

1989/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thư mời

Hội nghị giao ban công tác tài chính và Công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT Công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC
13/01/2020, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 4318