Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thư mời

23/04/2019, 12:00:00 PM

Về tham dự chuyên đề Tiếng Anh cấp Tiểu học “Giảng dạy tiếng Anh qua văn hoá Việt Nam” và “Sinh hoạt chuyên môn tiếng Anh mở rộng”

Chi tiết

12/04/2019, 12:00:00 PM

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết

Total: 4050