Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thư mời

02/08/2019, 12:00:00 PM

Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; đại diện ban giám hiệu các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; tham dự lúc 7:30, ngày 6/8/2019 tại HT 2.1-Sở GD&ĐT.

Chi tiết

02/08/2019, 12:00:00 PM

Đội ngũ cán bộ, nhân viên phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; đội ngũ cán bộ, nhân viên phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố; cao đẳng, trung cấp và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; tham dự lúc 13:30, ngày 06/8/2019 tại HT 2.1-Sở GD&ĐT.

Chi tiết

Total: 4114