Về việc trao tặng bóng từ nhà tài trợ Geru Stars cho các trường đã triển khai giai đoạn 2 Đề án “Phát triển Bóng rổ học đường đến năm 2030” - Phòng Chính trị tư tưởng

Về việc trao tặng bóng từ nhà tài trợ Geru Stars cho các trường đã triển khai giai đoạn 2 Đề án “Phát triển Bóng rổ học đường đến năm 2030” - Phòng Chính trị tư tưởng

Ban đề án của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam triển khai kế hoạch trao tặng bóng cao su từ nhà tài trợ nhãn hiệu Geru Star cho các trường đã triển khai giai đoạn 2 của Đề án “Phát triển Bóng rổ học đường đến năm 2030”, số lương 10 trái cho mỗi trường đã tham gia đợt khảo sát vào tháng 2/2019 (Danh sách đính kèm các trường nhận bóng).
1059/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Về việc trao tặng bóng từ nhà tài trợ Geru Stars cho các trường đã triển khai giai đoạn 2 Đề án “Phát triển Bóng rổ học đường đến năm 2030” - Phòng Chính trị tư tưởng
13/08/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator
Ban đề án của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam triển khai kế hoạch trao tặng bóng cao su từ nhà tài trợ nhãn hiệu Geru Star cho các trường đã triển khai giai đoạn 2 của Đề án “Phát triển Bóng rổ học đường đến năm 2030”, số lương 10 trái cho mỗi trường đã tham gia đợt khảo sát vào tháng 2/2019 (Danh sách đính kèm các trường nhận bóng).

Bài viết khác:

Total: 16777