Về tổ chức lớp Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên phổ thông kiêm nhiệm công tác tư vấn học sinh năm học 2019 – 2020 - Phòng TCCB

Về tổ chức lớp Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên phổ thông kiêm nhiệm công tác tư vấn học sinh năm học 2019 – 2020 - Phòng TCCB

1179/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Về tổ chức lớp Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên phổ thông kiêm nhiệm công tác tư vấn học sinh năm học 2019 – 2020 - Phòng TCCB
08/10/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 17090