Về thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại Quý III năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập - Phòng TCCB

Về thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại Quý III năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập - Phòng TCCB

289/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Về thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại Quý III năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập - Phòng TCCB
14/09/2020, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 17455