Về phân phối đĩa tuyên truyền “Hướng dẫn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

Về phân phối đĩa tuyên truyền “Hướng dẫn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

1979/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Về phân phối đĩa tuyên truyền “Hướng dẫn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng
13/01/2020, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 17289