Về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019 trong trường học trên địa bàn Thành phố. - Phòng Chính trị tư tưởng

Về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019 trong trường học trên địa bàn Thành phố. - Phòng Chính trị tư tưởng

1379/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019 trong trường học trên địa bàn Thành phố. - Phòng Chính trị tư tưởng
21/05/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 16551