Về đề xuất danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho các trường chuyên biệt (Kính gửi: Trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc Sở;Trường chuyên năng khiếu thể dục thể thao trực thuộc Sở;

Về đề xuất danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho các trường chuyên biệt (Kính gửi: Trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc Sở;Trường chuyên năng khiếu thể dục thể thao trực thuộc Sở;

259/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Về đề xuất danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho các trường chuyên biệt (Kính gửi: Trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc Sở;Trường chuyên năng khiếu thể dục thể thao trực thuộc Sở;
14/09/2020, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 17455