Về đề nghị nộp hồ sơ đánh giá, phân loại Quý III năm 2019 theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND  ngày 03/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Phòng TCCB

Về đề nghị nộp hồ sơ đánh giá, phân loại Quý III năm 2019 theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Phòng TCCB

1609/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Về đề nghị nộp hồ sơ đánh giá, phân loại Quý III năm 2019 theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Phòng TCCB
09/09/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 16937