Về đề nghị báo cáo các trường hợp không tham gia khóa đào tạo giáo viên dạy các môn Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh - Phòng TCCB

Về đề nghị báo cáo các trường hợp không tham gia khóa đào tạo giáo viên dạy các môn Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh - Phòng TCCB

1809/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Về đề nghị báo cáo các trường hợp không tham gia khóa đào tạo giáo viên dạy các môn Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh - Phòng TCCB
10/01/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 15783