Về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng năm 2019 (do Sở Nội vụ tổ chức) - Phòng TCCB

Về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng năm 2019 (do Sở Nội vụ tổ chức) - Phòng TCCB

1359/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng năm 2019 (do Sở Nội vụ tổ chức) - Phòng TCCB
24/05/2019, 12:00:00 PM , Post by AdministratorBài viết khác:

Total: 16551