Về báo cáo chi phí đào tạo theo Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phòng KHTC

Về báo cáo chi phí đào tạo theo Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phòng KHTC

409/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Về báo cáo chi phí đào tạo theo Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phòng KHTC
20/05/2020, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 17201