v/v Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra Giáo dục năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2020-2021 - Phòng Thanh Tra

v/v Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra Giáo dục năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2020-2021 - Phòng Thanh Tra

299/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

v/v Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra Giáo dục năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2020-2021 - Phòng Thanh Tra
15/09/2020, 12:00:00 PM , Post by AdministratorBài viết khác:

Total: 17455