Triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ năng tự vệ cơ bản cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất trường học  - Phòng Chính trị tư tưởng

Triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ năng tự vệ cơ bản cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất trường học - Phòng Chính trị tư tưởng

- Thời gian đăng ký danh sách giáo viên tham dự lớp tập huấn: Hạn chót ngày 7/06/2019(Theo mẫu).- Thời gian tập huấn: Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 06 năm 2019 (10 buổi).+ Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00.+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00
2209/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ năng tự vệ cơ bản cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất trường học - Phòng Chính trị tư tưởng
06/06/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator
- Thời gian đăng ký danh sách giáo viên tham dự lớp tập huấn: Hạn chót ngày 7/06/2019(Theo mẫu).- Thời gian tập huấn: Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 06 năm 2019 (10 buổi).+ Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00.+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00

Bài viết khác:

Total: 16551