Thông báo về việc đăng ký khóa bồi dưỡng Cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2019 - Phòng Thanh Tra

Thông báo về việc đăng ký khóa bồi dưỡng Cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2019 - Phòng Thanh Tra

- Đơn vị cử học viên tham dự khóa học tự túc học phí, đăng ký danh sách vàđóng tiền trực tiếp tại phòng Kế hoạch – Tài chính của trường Cán bộ quản lý giáodục. Đối với các phòng trực thuộc Sở, kinh phí học tập do cơ quan Sở Giáo dục vàĐào tạo thanh toán.- Thời hạn đăng ký từ ngày 10/7/2019 – 26/7/2019 tại trường Cán bộ quản lýgiáo dục, địa chỉ: số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
1479/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Thông báo về việc đăng ký khóa bồi dưỡng Cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2019 - Phòng Thanh Tra
09/07/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator
- Đơn vị cử học viên tham dự khóa học tự túc học phí, đăng ký danh sách vàđóng tiền trực tiếp tại phòng Kế hoạch – Tài chính của trường Cán bộ quản lý giáodục. Đối với các phòng trực thuộc Sở, kinh phí học tập do cơ quan Sở Giáo dục vàĐào tạo thanh toán.- Thời hạn đăng ký từ ngày 10/7/2019 – 26/7/2019 tại trường Cán bộ quản lýgiáo dục, địa chỉ: số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết khác:

Total: 16777