Thông báo về giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học và Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở

Thông báo về giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học và Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở

1169/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Thông báo về giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học và Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở
11/06/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 16551