THÔNG BÁO SỐ 1 - Về Tập huấn văn hóa ẩm thực thông qua bữa ăn học đường dành cho Trợ lý thanh niên và Tổng phụ trách đội các trường THCS, THPT. - Phòng Chính trị tư tưởng

THÔNG BÁO SỐ 1 - Về Tập huấn văn hóa ẩm thực thông qua bữa ăn học đường dành cho Trợ lý thanh niên và Tổng phụ trách đội các trường THCS, THPT. - Phòng Chính trị tư tưởng

1379/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

THÔNG BÁO SỐ 1 - Về Tập huấn văn hóa ẩm thực thông qua bữa ăn học đường dành cho Trợ lý thanh niên và Tổng phụ trách đội các trường THCS, THPT. - Phòng Chính trị tư tưởng
11/07/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 16777