Kế hoạch Tập huấn chuyên môn Bài tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ chogiáo viên trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  - Phòng Chính trị tư tưởng

Kế hoạch Tập huấn chuyên môn Bài tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ chogiáo viên trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

-Thời gian đăng ký: Hạn chót ngày 12/06/2019(Theo mẫu đính kèm).- Thời gian tập huấn: Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 06 năm 2019 (Sáng từ 8g00 đến 11g00; Chiều từ 13g30 đến 16g00, 6 buổi).- Địa điểm: Khu E Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, số 320 Đường Trần Bình Trọng Q.5- Đối tượng: Giáo viên giáo dục thể chất các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông
2389/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Kế hoạch Tập huấn chuyên môn Bài tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ chogiáo viên trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng
07/06/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator
-Thời gian đăng ký: Hạn chót ngày 12/06/2019(Theo mẫu đính kèm).- Thời gian tập huấn: Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 06 năm 2019 (Sáng từ 8g00 đến 11g00; Chiều từ 13g30 đến 16g00, 6 buổi).- Địa điểm: Khu E Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, số 320 Đường Trần Bình Trọng Q.5- Đối tượng: Giáo viên giáo dục thể chất các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

Bài viết khác:

Total: 16551