Hướng dẫn tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" và Chương trình "Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập

1219/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" và Chương trình "Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập
06/06/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 16551