Chương trình tập huấn chuyên môn về kỹ năng tự vệ cơ bảncho đội ngũ giáo viên trường học năm 2019 (Có bổ sung danh sách giao viên tham dự) - Phòng Chính trị tư tưởng

Chương trình tập huấn chuyên môn về kỹ năng tự vệ cơ bảncho đội ngũ giáo viên trường học năm 2019 (Có bổ sung danh sách giao viên tham dự) - Phòng Chính trị tư tưởng

1219/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Chương trình tập huấn chuyên môn về kỹ năng tự vệ cơ bảncho đội ngũ giáo viên trường học năm 2019 (Có bổ sung danh sách giao viên tham dự) - Phòng Chính trị tư tưởng
09/06/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 16551