Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

18/06/2019, 12:00:00 PM

- Thời gian khai mạc: Từ 8 giờ ngày 19/6/2019- Thời gian tập huấn: Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 06 năm 2019 + Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00; Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 (6 buổi).- Địa điểm: Khu E Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, số 320 Đường Trần Bình Trọng Q.5- Đối tượng: Giáo viên giáo dục thể chất các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

Chi tiết

18/06/2019, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm và khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Chính trị tư tưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Total: 15784